A napnál is világosabban

A Napnál világosabb rovat 2014-ben indult útjára azzal hivatástudattal, hogy a gondolkodást a közérdeknek megfelelő, megújuló energiák felé irányítsa.
A „napnál is világosabb” szokták mondani, ha valami nagyon egyértelmű és tiszta. Tisztán és a napnál világosabban kell látni, hogy a megújulás napjainkban kikerülhetetlen és nemcsak fizikai, kémiai, biológiai értelemben kell megújulnunk, hanem szellemi, erkölcsi tekintetben is, ezzel megteremteni, közkincsé tenni, közérdekű tudásként működtetni azt az ismeretanyagot, amely a III. évezredben biztosítani tudja az emberiség fennmaradását és boldogulását.
Azt is a Napnál világosabban kell látni, hogy a közérdekű tudásnak le kell szállni a tudomány világából, szorosan kell kapcsolódni a közérdekű erkölcsi magatartáshoz és csak akkor van emberi értéke, ha eredményei megjelennek az egyszerű emberek emberhez méltó életminőségében is.

Ennek a szellemi, erkölcsi energiának legfontosabb jellemzője a közérdekűség mellett az, hogy rendelkezik az összefogás, a szövetkezés igényével és képességével is. Ezek nélkül nem szólhatunk bele, a napirenden lévő jövőnk kialakításába.
A megújuló energiák elsődleges feladata az emberiség számára szükséges energiamennyiség környezetkímélő, szennyezésmentes biztosítása. Másodlagos, de nem kevésbé fontos feladata, hogy következetesen kiszorítsa azokat az energiákat, amelyek nemcsak szennyezik környezetünket, de megszerzésük és birtoklásuk legtöbbször az erőszak és a háborús konfliktusok melegágya volt a történelmünk során.
Szintén nagyon fontos szerepe van a Tudásnak. Napnál világosabb tényként kell látni, hogy a tudásnak tárháza kell, hogy legyen, amely jelenleg gazdasági-politikai érdekek miatt jelenleg jóformán üres. Azt is a napnál világosabb tényként kell elfogadni, hogy ezt a tudást szét kell osztani és bele kell illeszteni az oktatási képzési rendszer minden szintjébe az óvodáskortól a felnőttképzés legfelső határáig.
Végül a napnál világosabban akarjuk látni és láttatni azt is, hogy az együtt gondolkodásnak és cselekvésnek kettős tartalma van. A belső tartalom egyértelmű, következetes, céltudatos tevékenységet jelent. Külső tartalma a nyitottság és az összefogás szándéka minden olyan szervezettel, intézménnyel és gazdasági egységgel, amelynek fontos Magyarország és a Kék Bolygónk jövője, lakóinak életminősége. Ez az emberiség eddigi történelme során soha nem volt még ennyire fontos.
Beköszöntő szavaimat ezért egy fohásszal zárom.

Add már Uram a Napkorszakot!
Nem kérünk mi ezzel nagyot.
Add, hogy mindenkié lehessen!
Fényt meleget olcsón vehessen.
S csinálj Uram Törvényt arra,
hogy áldásod lehessen,
mindenkinek haszna.
Hozd el Uram, hozd el végre,
az emberiség új korszakát,
hol mindenki kap HÁZAT, HAZÁT.
Megújhodott szelleméhez,
megújuló energiát.
S csinálj Törvényt arra is végre,
hogy a háborúk helyett, jöjjön el a
BÉKE
S a lelkek hegedűjén szólhasson a
SZERETET!

Új cikk minden hónap elején...