green_energy_2


A napnál is világosabban

Új cikk hamarosan...

Honlapindító beköszöntő

A „Napnál világosabb” szokták mondani, ha valami nagyon egyértelmű, tiszta és világos.

Tisztán és a Napnál világosabban kell látni, hogy a megújulás napjainkban korszakváltó-kényszerként kikerülhetetlen és elsősorban „nem energiát jelent”, hanem olyan szellemi késztetést, amely képes megteremteni, közkincsé tenni, közérdekű tudásként működtetni azt az ismeretanyagot, amely a III. évezredben biztosítani tudja az emberiség fennmaradását és boldogulását. Azt is a napnál világosabban kell látni, hogy a közérdekű tudásnak le kell szállni a tudomány világából, szorosan kell kapcsolódni a közérdekű erkölcsi magatartáshoz és csak akkor van értéke, ha eredménye megjelenik az emberek emberhez méltó életminőségében is.

Természetesen a megújuló energiaforrások elsődleges feladata az emberiség számára szükséges energiamennyiség környezetkímélő, szennyezésmentes biztosítása. Másodlagos, de nem kevésbé fontos feladata az, hogy következetesen kiszorítsa azokat az energiákat, amelyek nemcsak szennyezik környezetünket, de megszerzésük és birtoklásuk az erőszak és a háborús konfliktusok, történelmünk által igazolt melegágya is.

Nagyon fontos szerepe van a Szövetség nevében megjelenő Tudásnak is. Napnál világosabb tényként kell kezelni, hogy ennek a Tudásnak Tárháza kell, hogy legyen, amely bizonyos torz gazdasági érdekek miatt jelenleg jóformán üres. Azt is a napnál világosabb tényként kell elfogadni, hogy ezt a tudást szét kell osztani és bele kell illeszteni az oktatási-képzési rendszer minden szintjébe az óvodáskortól a felnőttképzés legfelső határáig. Sajnos ezek a bizonyos gazdasági-politikai erők azt is elérték, hogy a megújuló energiák, különösen a napenergia hasznosítás oktatása, csak nagyon halvány nyomokban van jelen a magyar középfokú szakképzés és felsőoktatás rendszerében, valamint alig szerepelnek az ország kutatási fejlesztési feladatai között.

Végül a napnál világosabban akarjuk láttatni azt is, hogy a szövetségi formának kettős tartalma van. A belső tartalom a Szövetség alapítóinak és csatlakozó tagjainak egyértelmű, következetes, céltudatos cselekvési egysége. Külső tartalma a nyitottság és az összefogás szándéka minden olyan szervezettel, intézménnyel és gazdasági egységgel, amelynek fontos Magyarország és a Kék Bolygónk jövője, lakóinak életminősége.

Beköszöntő szavainkat a Szövetség fohászával zárjuk:

FOHÁSZ A NAPKOSZAKÉRT

Add már Uram a Napkorszakot!
Nem kérünk mi ezzel nagyot.
Add, hogy mindenkié lehessen!
Fényt, meleget olcsón vehessen!
S csinálj Uram Törvényt is arra,
hogy áldásod lehessen mindenki haszna!
S csinálj Törvényt arra is végre,
hogy a háborúk helyett jöjjön el a Béke
S a lelkek hegedűjén szólhasson a Szeretet.